Araç Sahipleri Dikkat!

Elazığ Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 2024 yılı ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerine ilişkin açıklama yaparak, araçlarının periyodik muayenelerini yaptırmamış araç sahiplerini uyardı.

Araç bakım ve periyodik muayenelerini zamanında yaptırmamış araç sahiplerini uyaran Elazığ Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, konuya aykırı davranan araç sahiplerine 3 Bin 218 TL -64 Bin 352 TL arasında idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince; milli ekonomi ve ticaretinin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması gerekmektedir.

“Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yetki alanına göre İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurlukları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen Yetkili Muayene Servislerince yürütülmektedir.

Bu itibarla;
2 yıllık periyodik muayene süresi olan; Akaryakıt sayaçları, LPG sayaçları, CNG sayaçları, Adblue sayaçları, mobil tanker sayaçları, akaryakıt hacim ölçek ve kapları, Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, yük ve sarnıçlı vagonlar, kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri, aks kantarları, hassas kütle ölçüleri için muayene başvuruları https:// basvuruportal.tse.org.tr adresli başvuru portalı üzerinden 29/02/2024 tarihine kadar Türk Standardları Enstitüsü (TSE)’ ne elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

2 yıllık periyodik muayene süresi olan; Kapasitesi 2000 kg altında olan I, II, III ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, okuma ve çıktı verebilme özelliği ile yazarkasa veya başka bir cihaza bağlı çalışma özelliği bulunan tartı aletleri ile otomatik tartı aletleri için muayene başvuruları 29/02/2024 tarihine kadar Bakanlığımızdan yetki almış Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine yapılması gerekmektedir.
* Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları her yıl, Isı Sayaçları muayene başvuruları beş yılda bir 29/02/2024 tarihine kadar Bakanlığımızdan yetki almış Muayene Servislerine yapılması gerekmektedir.
• Takograf Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine en son muayene gününe göre iki yılda bir yapılması gerekmektedir.
• Taksimetre Cihazlarının muayene başvuruları ilgili Muayene Servislerine en son muayene gününe göre bir yılda bir (ya da tarife değişikliğinde) yapılması gerekmektedir.
*2 yıllık periyodik muayene süresi olan; Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan,üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar 5 kg dâhil hassas olmayan kütle ölçüleri kullanıcıları tarafından 29/02/2024 tarihine kadar Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına başvurulması gerekmektedir.

Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları;
Elazığ Merkez, Palu ve Kovancılar Belediyesi Başkanlıklarında mevcuttur.
* 2 yıllık periyodik muayene süresi olan; Hububat muayene aletleri ve naklimetreler için muayene başvuruları https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr adresli portal üzerinden İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.
* Dağıtım şebekelerinde abonelerde kullanılmakta olan 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için muayene başvurularının; ilgili belediye başkanlıkları, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından https://dijitalbakanlik. sanayi.gov.tr adresi üzerinden Elazığ Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.
Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.
Kanuna aykırı hareket edenler hakkında ilgili Kanunun 15 inci maddesinin c bendine göre her bir ölçü aleti için 3.218,00 TL– 64.352,00 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.
İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir” denildi.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme