Büro Memur Sen Eylem Takvimi Başlattı

Büro Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı Zülküf Şimşek, tasarruf tedbirleri paketine değinerek taleplerinin yerine getirilmediğini ve eylem takvimlerinin ikinci aşamasına geçtiklerini ifade etti.

Büro Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı Zülküf Şimşek, yaptığı basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Memur- Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, İşkur İl Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş ve Büro Memur-Sen üyeleri katıldı.

 

Büro Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı Zülküf Şimşek, kamu görevlilerinin taleplerinin kazanıma dönüşünceye kadar mücadeleden asla vazgeçemeyeceklerini açıkladı…

 

Büro Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı Zülküf Şimşek, yaptığı basın açıklamasında, kamu görevlilerinin haklı taleplerinin sesi olmak için çalmadık kapı bırakmamak için ve yasaların tanımladığı görev, sorumluluk ve izinler çerçevesinde eylemlilik süreci başlatacaklarını söyledi.

 

Şimşek; “Malumunuz olduğu üzere, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirleri paketi açıklandı. Açıklanan paket hakkında sendikalar olarak itirazlarımızı içeren maddeleri zaman içerisinde sizlerle paylaştık. Kamuoyunda tartışmaya açılan “Vergi Reformu” paketiyle ilgili değerlendirmelerimizi ise Konfederasyonumuz dün itibariyle kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır. Bugün burada bu toplantıyı düzenlememizin sebebi; tasarruf tedbirleri paketi, yargı eliyle kamu çalışanlarının cebinden çalınan kazanımlar, söz verildiği halde hayata geçirilmeyen taleplerimizi değerlendirmek ve buna karşı gerçekleştireceğimiz eylem takvimimizi açıklamaktır.”dedi.

TALEPLERİ…

Şimşek, kamu görevlilerinin karşılaştıkları onlarca problemin çözüm beklediğini belirterek çözümü kolay olmasına ve kamu idaresi tarafından sözler verilmiş olmasına acil çözüm bekleyen taleplerini şöyle sıraladı: Kamu görevlisi arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları onlarca çözüm bekleyen problemlerden, çözümü kolay ve bunun için kamu idaresi tarafından sözleri verilmiş, gecikmesi kangrene neden olabilecek, acil çözüm bekleyen, kamu çalışanlarının tümünü ya da ekseriyetini etkileyen öncelikli başlıklarımızı açıklıyoruz.”dedi.

 

- 1. dereceye gelmiş devlet memurlarına 3600 Ek gösterge verilmesi,

 

- Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesinin yeniden verilmesi,

 

- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması,

 

- Fahiş Kira artışları ve yaşanılan hayat pahalılığı karşısında devlet memurlarına yapılacak Kira Yardımı,

 

- Fazla Çalışma ile Resmi tatil ve Bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi,

 

- Tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilecek olan servis hizmetinin devamının sağlanması,

 

1 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN ÇALIŞMA YAPILMADI

7. Dönem Toplu Sözleşmesi’nden 9 ay ve verilen sözlerin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen halen herhangi bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken Büro Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı Zülküf Şimşek, basın açıklamasında şu ifadelere yerverdi; “3600 ek gösterge konusu ilk defa 6. Dönem Toplu Sözleşme’de karara bağlanan, ilk olarak 4 meslek grubuyla sınırlı tutulan ve 7. Dönem toplu sözleşmede “1. dereceye yükselmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması hususunda yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen’le ortak çalışma yapılması” şeklinde karara bağlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından meydanlarda defaatle sözü verilen bir husustur. 7. Dönem Toplu Sözleşmesinden 9 ay ve verilen sözlerden 1 Yıl geçmiş olmasına rağmen halen her hangi bir çalışma yapılmamıştır. Toplu Sözleşme ikramiyesi, ilk toplu sözleşme yani 2012 Yılından itibaren var olan HAK’tır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından “%2 sınırlaması” sebebiyle AYM’ye başvurması neticesinde 2024 Mart ayında bir bütün olarak iptal edilmiştir. İptal sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının “kamu görevlilerinin kazanılmış haklarını kimseye yedirmeyecekleri” beyanları neticesinde en kısa zamanda çözüme kavuşması beklentimizken, ilk torba yasada yer almadığını görmek derin bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Toplu Sözleşme İkramiyesinin geri verilmemesi, karşılığı 2024 Bütçesinde yer alan 330’TL’nin sendika üyesi her bir kamu görevlisinin cebinden çıkması anlamına gelmektedir.”

MAAŞLARIN YARIDAN FAZLASI EV KİRASINA GİDİYOR

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından AYM kararının bir fırsat olarak değerlendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin yöneticilerine hiç yakışmamıştır. Sinekten yağ çıkarılacaksa da bunun yeri ve kaynağı kamu görevlilerinin kazanılmış hakları olmamalıdır. Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfında yaklaşık olarak 110 bin devlet memuru görev yapmaktadır. Bunların ekser çoğunluğu, bu hizmet sınıfındaki işlerden daha çok Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfının görev alanına giren işlerde istihdam edilmektedir. 657 Sayılı Kanunun ilk hazırlandığı yıllarda YHS personeli tarafından yapılan işler, halihazırda işçiler eliyle görülmektedir. Net olarak tanımlanmamış bu görevlerin farklı statü ve ücret gruplarında yer alan kişiler tarafından yapılması kaçınılmaz çatışmalara ve memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. YHS günümüz gerçekleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ortadan kaldırılmalı ve bu hizmet sınıfında görev yapan memurlar, eğitim durumları ve görev alanları esas alınarak GİH ya da THS’na geçirilmelidir. Bir türlü durdurulamayan hayat pahalılığı, var olan enflasyonist ortam sonucunda oluşan fahiş kira fiyatları özellikle büyükşehirler ve kıyı kentlerinde kamu görevlilerinin istihdam ve görevde tutulmasını zorlaştırmakta, buralarda görev yapanlarında maaşlarının yarıdan fazlasının ev kirasına gitmesine neden olmaktadır.”

 

*YÜRÜDÜK YİNE YÜRÜRÜZ

“Bu nedenle, öncelikle Büyükşehirlerde görev yapan kamu personeline Büyükşehir Tazminatı getirilmeli, müteakiben benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de Devlet memuru aylık katsayısına bağlanarak Kira Tazminatı getirilmelidir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda kamu görevlilerinin fazla çalışma saat ücreti 10 TL olarak belirlenmiştir. Toplu Sözleşme kazanımlarıyla bu tutar 50 TL ye çıkabilmektedir. En yüksek hali bile emeğin karşılığı olmaktan çok uzaktır. Sayın Cumhurbaşkamıza sunumu yapılan son vergi reformunda yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının “vergi toplayıcılar” için ön gördüğü 280 TL/saat fazla çalışma ücreti bu gerçeğin itirafı olması ve makul rakamın tespiti açısından kıymetlidir. Ayrıca, günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde vardiya usulüyle çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, koruma ve güvenlik görevlisi vb. Devlet memurlarının resmi tatil, idari izin ve bayram tatillerine denk gelen çalışmaları normal çalışma olarak kabul edilmekte, bu çalışmalar karşılığı her hangi bir ilave ücret ya da izin verilmemektedir.”

 

“TALEPLERİMİZ GERÇEKLEŞİNCEYE KADAR EYLEMLERİMİZ SÜRECEK”

“Kamu ya da özel sektörde bu işi yapan işçi statüsünde ki kişiler, çalışma mesailerine göre özellikle idari izin, resmi tatil ile dini bayram günlerinde yaptıkları çalışmalar karşılığı, 1, 2 hatta 3 kat zamlı mesai ücreti almakta, devlet memuru ve sözleşmeli olarak bu görevi ifa edenler ise, bu ve benzeri haklardan faydalanamamaktadır. Kamu görevlisi arkadaşlarımızın da, bu zamanlarda yaptıkları çalışmalar için fazla çalışma olarak değerlendirilip farklı bir fazla çalışma ücreti ya da farklı bir ilave izin verilmek suretiyle çalışmalarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Hak, adalet ve demokrasi bilinciyle görevimiz; temsil ettiğimiz tüm kamu görevlilerinin haklı taleplerinin sesi olmak için çalmadık kapı bırakmamak ve yasaların tanımladığı görev, sorumluluk ve izinler çerçevesinde bugün itibarıyla bu taleplerimiz için eylemlilik sürecini başlatıyoruz. Daha önce de böyle bir süreci yaşadık; yollara, meydanlara indik ve mücadelemiz sonrası kazandık. Şimdi yeniden ülke genelinde bir eylem takvimini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bu eylem sürecini de siz değerli basın mensupları aracılığıyla teşkilatımıza, kamu çalışanlarımıza ve kamuoyuna açıklıyoruz.”

1. AŞAMA ÜLKE GENELİNDE ÇALIŞMA ORTAMLARINDA KOKART TAKMA EYLEMİ:

Bugünden itibaren Tüm Türkiye genelinde Büro Hizmet kolunda bulunan 51 kurum ve kuruluşta 350 bin kamu çalışanı ile omuz omuza bir hafta boyunca taleplerimizi içeren kokartları yakamızda taşıyacağız.

 

2. AŞAMA KİTLESEL BASIN AÇIKLAMALARI:

Bir hafta sonraki eylemimiz ise ülke genelinde, bütün şubelerimizce gerçekleştireceğimiz kitlesel basın açıklamalarımız olacaktır.

 

3. AŞAMA İMZA KAMPANYASI:

Kitlesel basın açıklamamıza müteakip bir sonraki hafta ise; 1. Dereceye 3600 ek gösterge ve toplu sözleşme ikramiyesi taleplerimize karşılık her hangi bir gelişme olmaması halinde yapılacak olan imza kampanyasıdır.

 

4. AŞAMA YÜRÜME EYLEMİ

Belirlediğimiz tarihe kadar bu taleplerimizin gerçekleşmemesi halinde, yürüme eylemi gerçekleştireceğiz.

 

3600 Ek gösterge talebimizi, 3 milyon 600 bin adım atarak Bolu’dan Ankara'ya yürüyerek tekrar gündeme taşıyacağız.

 

YÜRÜDÜK, YİNE YÜRÜRÜZ.

 

YETER Kİ, KAMU GÖREVLİLERİNİN KAZANIMLARI GASP EDİLMESİN.

 

YETER Kİ, KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLI TALEPLERİ KAZANIMA DÖNÜŞSÜN.

 

Elimizden alınan kazanımlarımız geri verilinceye, taleplerimiz kazanıma dönüşene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme