Elazığspor'da Gözler Pazar Gününde

Genel kurulun yapılabilmesi için 'ikinci toplantıda en az Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin iki katından az olamaz' Hükmü gereği salonda 56 kişinin bulunması gerekecek.

Serkan Çayır Başkanlığı’ndaki Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği geçen hafta yapılması gereken Elazığspor Kulübü Derneği’nin Mali ve İdari konularının müzakere edileceği Yıllık Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran Pazar günü Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek…
Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 18. Maddesi gereği Pazar günü olağanüstü genel kurulun yapılabilmesi için; “ikinci toplantıda en az Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin iki katından az olamaz” Hükmü gereği salonda yeterli sayının olması gerekecek…
22 Haziran Cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Elazığspor Kulübü Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran Pazar günü saat 17:00’da Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Elazığspor Kulübü Derneği’nin Mali ve İdari konularının müzakere edileceği Yıllık Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın yapılabilmesi için, Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü gereği salt çoğunluk şartı aranmayacak. Genel kurulun yapılabilmesi için “ikinci toplantıda en az Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin iki katından az olamaz” Hükmü gereği salonda 56 kişinin bulunması gerekecek.

GÜNDEM

1.Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti 2.Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
(1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi)
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4.Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının
imza yetkisi verilmesi
5.09.06.2023 - 22.06.2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
okunması, müzakeresi ve ibrasi
6.09.06.2023-22.06.2024 Tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrasi
7.Denetleme kurulunun raporunun okunması ve ibrasi 8.23.06.2024 - 30.06.2025 Tarihleri arası tahmini bütçenin sunulması, müzakeresi ve onaylanması.
9.Derneğe daha önce tüzük hükümlerine uygun şekilde ve süresinde sunulan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi
10. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun ayrı ayrı seçimi
11.Gerektiğinde Bütçe Tadilleri Yapmak Üzere Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
12.Spor Kulübü bünyesinde bulunan futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kurulmuş ya da kurulacak olan şirkete devrinin, Spor Kulübünün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesinin ve şirketle devir sözleşmesi yapılması ve tüm bu süreçle ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
13. Dilek ve Temenniler
14.Kapanış

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme