• Haberler
  • Genel
  • Emeklinin Yüzü Gülecek: Bu Para Onlardan Alınmayacak

Emeklinin Yüzü Gülecek: Bu Para Onlardan Alınmayacak

Gayrimenkullere ilişkin emlak vergisi ödemeleri başladı ve 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Ancak, belirli kesimler vergiden muaf tutulacak. Kimlerin vergi muafiyeti olduğu ve vergi hesaplama yöntemleri merak konusu.

Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Vergiden muaf tutulan kesimler arasında yer alanlar hangi koşullarda muafiyetten yararlanacak?

EMLAK VERGİSİ...

Emlak vergisinin hesaplanması, değerlerin metrekare birim değerleriyle belirlenir ve takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir yeniden belirlenir. İlk yılda herhangi bir artış yapılmaz fakat ara yıllarda rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı eklenir.

Bu şekilde vergi değeri ortaya çıkarılırken, sonuçta 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanır.

İş yerleri için büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalar için büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü oranında hesaplama yapılır.

NE KADAR ARTTI?

2022-2025 yılları arasında emlak vergi değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak arsa ve arazi metrekare birim değerleri, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesi çerçevesinde, 30 Haziran 2021'den önce tespit edilerek karara bağlandı.

Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, bu yıl için yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29.23 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak.

Bu yıl satın alınan evin emlak vergisini konutun satıcısı ödeyecek. Alıcı ilk yıl vergi ödemez, sadece belediyeye bildirim yapar. Yeni ev alanlar için vergi ödemesi 2025 yılında başlayacak. Vergi yılda 2 eşit taksit halinde ödenir, ilk taksit bu ay sonuna kadar ödenmelidir.

PEKİ KİMLER MUAF?

İkinci taksit ise Kasım ayında ödenir. En fazla brüt 200 metrekareye sahip olanlar, hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan emekli aylığı dışında geliri olmayan emekliler ve onların dul ve yetimleri, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf tutulur.

Muafiyetten habersiz vergi ödeyenler için geri ödeme imkanı vardır ve 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde fazla ödenen vergiler geri alınabilir. Ancak bunun için o dönemlerde gerekli şartları sağladığınızı gösteren belgelerle belediyeye başvuru yapılması gerekiyor.

EYT'lilerin emlak vergisini ödemesi gerekip gerekmediği oldukça tartışmalı bir konu. Tek konuta sahip ve başka bir geliri olmayan emekliler, emlak vergisinden muaf tutuluyorlar. Dolayısıyla çalışmayan

EYT'liler bu avantajdan yararlanabilir.

Muafiyet, emekli olunan tarihi izleyen yılda başlıyor. Geçen yıl emekli olanlar için muafiyet bu yıl başlamış olurken, bu yıl emekli olanlar gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak.

Muafiyetten yararlanacak EYT'lilerin, ilgili konutun bağlı olduğu belediyeye ilgili formu doldurarak başvurması yeterli oluyor.

Örnek bir hesaplama yapıldığında; büyükşehirdeki bir meskenin 2024 yılı emlak vergi değeri ve ödenecek vergi miktarı belirleniyor. Benzer şekilde diğer illerdeki meskenler için de vergi hesaplamaları yapılıyor.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme