Fırat Üniversitesi Personel Alacak

Fırat Üniversitesi, akademik kadrosunu genişletmek üzere kadrosuna katacağı Öğretim Üyesi alımı Resmi Gazetede yayımlandı…

Fırat Üniversitesi 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca üniversite bünyesine 69 Öğretim Üyesi alınacağını bildirdi.

 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Fırat Üniversite’ne farklı birimlerde Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 69 öğretim üyesi alınacak.

 

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde gerekli belgeleri doldurarak Üniversite Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

 

Fırat Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yerverildi;

 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki esaslar uygulanacaktır. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent ünvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adayların;

 

Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacaktır.

 

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Ön değerlendirme Komisyonunca ilan şartları ve atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme