Gazze İçin Suç Duyurusu

Yaşanan İsrail Filistin savaşının 20'nci gününde Elazığ barosu Gazze'de işlenen savaş suçları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulundu.

Gazze'de insanlık suçu işleyen İsrail'e yönelik Türk avukatlar harekete geçti. Elazığ Barosu, yasaklı kitle imha silahlarıyla soykırım yapan Netanyahu ve İsrail silahlı kuvvetleri için en ağır yaptırımlarla yargılanmasını talep etti.

Elazığ, Gazze’de soykırım uygulayan Siyonist İsrail için suç duyurusunda bulundu. Sivillere yönelik uçaklardan bomba yağdırarak katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve komutanları için Elazığ Barosu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

Elazığ Barosu Başkanı Avukat Melih Efe ve Elazığ Barosu’na kayıtlı avukatlar Elazığ Adalet Sarayı’nda toplanarak basın açıklamasında bulundular.

Elazığ Barosu Başkanı Avukat Melih Efe yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇ"

“İsrail Yönetimi ve Silahlı Kuvvetlerinin; Gazze/ Filistin'e yönelik halen devam etmekte olan saldırıları neticesinde sivil halkı, hastaneleri acımasızca hedef aldığı, soykırım, insanlığa karşı suçları ve savaş suçları işlediği gazete ve televizyonlarda yayınlanan haber ve görüntüler neticesinde ortaya konulmuştur. UCM Statüsünün 7.Maddesine göre; adam öldürme, yok etme, köleleştirme, halkı göçe ya da nakle zorlama, uluslararası kamu hukukunun temel hükümlerine aykırı olarak hapsetme veya bedensel hürriyeti ağır bir şekilde ortadan kaldırma, işkence, zulmetme, cinsel özgürlük aleyhine fiillerde bulunma, vatansız bırakma, kişileri ortadan kaldırma ve diğer fiziki ve ruhi sağlığa zarar verici filler birer "insanlığa karşı işlenen suç" olarak kabul edilmiştir” dedi.

Gazze İçin Suç Duyurusu

İSRAİL, İNSANLIĞA KARŞI SUÇ, SOYKIRIM VE SAVAŞ SUÇLARINI EN AĞIR BİÇİMDE İŞLEMEKTEDİR

“Gıda, su, ilaç gibi temel insani ihtiyaçların dahi Gazze/Filistin'e girişine İsrail yönetimince izin verilmemektedir. İnsanlık dramının yaşandığı, sivillerin ölüme terk edildiği ve temel insani ihtiyaçlara erişilemeyen Gazze/Filistin'de hedef gözetmeksizin sivilleri katleden, sivillerin yaşadığı, sığındığı binaları füzelerle yerle bir eden İsrail ordusu, daha da ileri giderek ibadethaneleri, hastane ve sığınma evlerini hedef almıştır. Gözünü kırpmadan sivillerin sığındığı hastaneye dahi saldırı düzenleyen İsrail, insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçlarını en ağır biçimde işlemektedir” şeklinde konuştu.

İNSANLIK SUÇU İÇİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNUYORUZ

“Doğrudan sivil halka yönelik toplu cezalandırma ve yok etme amaçlı silahlı saldırılar, sivil halkın mülkiyet hakkına yönelik saldırılar, evlerin, işyerlerinin, bahçelerin bombalanması, insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırılar, Kızılhaç ve Kızılay amblemlerini taşıyan binalara, malzemelere, tıp birimlerine, ulaşım araçlarına ve kişilere karşı saldırılar, sivilleri kasten aç bırakmak, ilaçsız bırakmak (Ambargo), etnik, ırki veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerinin kasten öldürülmesi, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması savaş şartlarında dahi yasaklanmış eylemler olarak Uluslararası hukukta kabul edilmektedir. İsrail Yönetimi ve Silahlı Kuvvetlerinin; Gazze/Filistin'e yönelik halen devam etmekte olan saldırıları neticesinde sivil halkı, hastaneleri acımasızca hedef aldığı, soykırım suçu, insanlığa karşı suçları ve savaş suçu işlediği, sistematik olarak masum insanların öldürüldüğü ve özellikle belirtmek gerekirse çocukların bomba ve ağır silahlarla katledildiği sabit olduğundan şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak neticesinde cezalandırılmaları için Uluslararası Ceza mahkemesine başvuruda bulunduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme