İnsanca Yaşama Hakkımızı İstiyoruz!

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat Engelliler Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Başkan Metin Fırat açıklamasında engelli vatandaşların talep ve isteklerini de dile getirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, Engeliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Fırat mesajında engellilere yönelik bakış ve yaklaşım konularının yalnızca böylesi günlerde ele almak ve sonrasında ise rafa kaldırmaktan ibaret olduğunu belirterek; “Yıllardır dile getirilmesine, bizler tarafından anlatılmaya çalışılmasına rağmen aynı sorunlar, sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Çözümler ise ya ertelenmekte veya uygulanmamaktadır.”dedi.
Başkan Metin Fırat’ın açıklamaları şöyle;

ÇÖZÜMLER YA ERTELENMEKTE VEYA UYGULANMAMAKTADIR

“Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'ın Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı basın
açıklaması: Ülkemizde uzun yıllardan bu yana 10-16 Mayıs tarihleri arasında "Engelliler Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda kamu ve özel kuruluşlarca etkinlikler düzenlenmekte ve bu şekilde engellilere ilişkin görüş ve öneriler dile getirilmektedir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki engellilere yönelik bakış ve yaklaşım konuları yalnızca böylesi günlerde ele almak ve sonrasında ise rafa kaldırmaktan ibarettir. Yıllardır dile getirilmesine, bizler tarafından anlatılmaya çalışılmasına rağmen aynı sorunlar, sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Çözümler ise ya ertelenmekte veya uygulanmamaktadır.”

VAR OLAN HAKLARI BİLE ORTADAN KALDIRILDI

“Bu sorunların en başında, çağdaş bütün ülkelerin on yıllar öncesinde çözdüğü engelliliğin tespiti ve haklardan yararlanmasına ilişkin kurallardaki hatalı yaklaşım ve düzenlemeler gelmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü ve iç mevzuatımız bakımından geçerli olması gereken kuralların çok gerisinde kalan Sağlık Raporlarına ilişkin düzenlemelerde yapılan değişiklikler, geçmişte var olan hakları bile ortadan kaldırılmaktadır.”

ENGELLİLERİN VERGİ İNDİRİMİ, EMEKLİLİK, EVDE BAKIM HİZMETİ, SÜRÜCÜ EHLİYETİ GİBİ YARARLANMAKTA OLDUKLARI HAKLARI ELLERİNDEN ALMAKTADIR.

“Bu raporlar birçok haklarını kullanmasını da etkilemesi bakımından engelliler için hayati önemdedir. 2019 yılında yapılan son düzenleme ile engellilerin vergi indirimi, emeklilik, evde bakım hizmeti, sürücü ehliyeti gibi yararlanmakta oldukları hakları ellerinden almaktadır. Yine bu kapsamda 2828 sayılı Yasa ile sağlanan evde bakım desteği alan ve ağır bakım gerektiren engelliler rapor yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile kısmi bakım kapsamına alınmakta, evde bakım yardımı kesilmektedir.”

ENGELLİLERİN GEREKSİNİM DUYDUĞU DESTEKLERE ERİŞİMİNİ OLANAKSIZ HALE GETİRMEKTE

“Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) son derece keyfi biçimde değiştirilmekte ve engelliler, kronik hastalar, yaşlılar daha zor koşullara hapsedilmektedir.
Yararlanma hakları kısıtlanırken, destek fiyatları yaşanan onca enflasyon yokmuşçasına uzun yıllar öncesindeki düzeyde tutulmaktadır. Bu açık biçimde engellilerin gereksinim duyduğu desteklere erişimini olanaksız hale getirmekte, paran varsa yaşa denilmektedir.”

ENGELLERİN EN TEMEL HAKKI OLAN ULAŞIM VE ERİŞİM HAKLARI FİİLEN YOK EDİLMİŞ DURUMDADIR.

“2022 sayılı Yasa ile verilmekte olan Sosyal Yardım tutarı, başta gıda olmak üzere enflasyon karşısında değersizleşmiş, bir haftalık harcamaya bile yetmez hale gelmiştir. Yardım miktarının belirlenmesinde aile gelirinin esas alınması birçok engellinin bu haktan yararlanmasını engellemektedir. Toplu ulaşım araçlarının engelliler için erişilebilir hale getirilmesini düzenleyen 5378 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uzun yıllardır ertelenmektedir. Bu nedenle engellerin en temel hakkı olan ulaşım ve erişim hakları fiilen yok edilmiş durumdadır.”

MİLLETLERİN ARTIK TEMEL BİR İLKESİNE DÖNÜŞEN "İNSANA YARAŞIR" BİR YAŞAM İÇİN GEREKEN ADIMLAR MUTLAKA ATILMALI…

“Siyasi partiler seçimlerde engellileri artık görmemek konusunda ortak bir davranışa girmişlerdir. Yerel yönetim seçimlerinde engellilerin adı bile anılmamış, engelli adaylara yer verilmemiştir. İnanıyoruz ki engellerden arınmış, eşit ve erişilebilir bir dünya bizler içinde gelecektir. Birleşmiş Milletlerin artık temel bir ilkesine dönüşen "insana yaraşır" bir yaşam için gereken adımlar mutlaka atılmalı ve engellilerin insanca yaşama hakkı hayata geçirilmelidir.”

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme