Kabine Değişikliği Olacak mı?

Meclis'i yargı paketi, sporda şiddet, ruhsatsız silah, kripto para gibi önemli konular bekliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel seçimler sebebiyle bir buçuk ay ara verdiği mesaisine 16 Nisan Salı günü yeniden başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel seçimler sebebiyle bir buçuk ay ara verdiği mesaisine 16 Nisan Salı günü yeniden başlıyor. Meclis'i; yargı paketi, sporda şiddet, ruhsatsız silah, kripto para gibi önemli konular bekliyor.

Seçim ve bayram arası veren TBMM, bir buçuk ay sonra yoğun gündemle toplanacak. Siyasi partiler, sandık sonuçlarına dair parti içi değerlendirmelerini yapacak. Erzincan-İliç’teki altın madeninde yaşanan toprak kaymasını araştırmak üzere kurulan araştırma komisyonu önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak.

TBMM Genel Kurulunda bu hafta önce içme-kullanma suyu alanları, sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulabilmesini içeren yasa teklifi görüşülecek. Erzincan-İliç’teki altın madeninde yaşanan toprak kaymasını araştırmak ve çözüm önerilerini belirlemek üzere kurulan araştırma komisyonu önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak. Yine turist rehberliği ile ilgili yeni kurallar getiren teklifin de kısa süre içinde yasalaştırılması planlanıyor.

YARGI PAKETİNE EKLENEBİLİR

Ayrıca, taslak çalışmaları tamamlanan kripto varlıklarla ilgili düzenleme ve 9’uncu Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulması bekleniyor. Paket ile CMK’da bazı değişiklikler yapılarak, toplumdaki cezasızlık algısına son verilmesine yönelik düzenlemelere yer verilecek. Bu kapsamda denetimli serbestlik uygulaması cezayla orantılı hâle getirilecek. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları süren, sporda şiddetle ilgili yeni ceza düzenlemelerinin de yargı paketine eklenebileceği belirtiliyor.

RUHSATSIZ SİLAHLARA YÖNELİK CEZALAR ARTACAK

AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı kuru-sıkı silahlarla ilgili teklifin de TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklife göre kurusıkı silahların ateşli silahlara dönüştürülmesi ve ateşli silahlara mevzuata aykırı bir şekilde ‘Vahim silah’ niteliği kazandıracak parçalar monte edilmesine yönelik caydırıcı cezalar içeren teklif TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklif ile ‘vahim silah’ olarak adlandırılan otomatik silahların bütün parçaları artık ruhsata tabi olacak. Böylece bu silah parçalarının ayrı ayrı temin edilip sonrasında birleştirilmesi engellenecek. Ruhsatsız silahlara yönelik cezalar da artacak.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme