O Uygulama Resmi Gazetede Yayımlandı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üretime dair faiz-kar payı destekli yatırım ve işletme kredisi finansmanı kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinin resmi gazetede yayımlandığını duyurdu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada başvuruda bulunacak faydalanıcıların kredi kullanabilmeleri için gerekli şartları sağlamaları konusunda uyarılarda bulunarak, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu Tebliğ, 29/12/2023 tarihli ve 8038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar ve 29/12/2023 tarihli ve 8039 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2024-31/12/2026 yılları arasında (bu tarihler dahil) Ziraat Katılım Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi/finansmanı ile ilgili teknik esasları kapsar.

 ÇKS BELGESİ ŞARTI

Basınçlı sulama konusunda başvuruda bulunacak faydalanıcıların kredi/finansman kullanabilmeleri için;

a) Faydalanıcıya ait güncel ÇKS belgesini,

b) Ek-6'da yer alan Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,

c) Su kaynağı çeşidi; yer üstü ve yer altı su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan alınacak su kullanım izin/tahsis belgesini, ayrıca yer altı suyu kullanımlarında DSİ'den alınacak kuyu ruhsatını,

ç) Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idaresinden abonelik yapıldığına dair belgeyi, ibraz etmesi gerekir” ifadelerine yer verildi.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme