Üniversite Mezunları Yoksulluk İçinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 için Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri ile Gelir Dağılımı İstatistikleri'ni yayımladı.

TÜİK'in son verilerine bakıldığında çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Gelir eşitsizlikleri göz alındığında üniversite mezunu bireyler diğer eğitim düzeyi gruplarına göre gelir kaybı yaşıyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), bu istatistiklere dair yaptığı analizde, "Türkiye’de gelir eşitsizliği artıyor ve orta gelirliler yoksullaşıyor" sonucuna ulaştı.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI GELİR KAYBI YAŞIYOR

Eğitim seviyeleri arasındaki gelir farkları incelendiğinde, yükseköğretim mezunlarının diğer eğitim düzeylerine göre gelir kaybı yaşadığı gözlemleniyor. TEPAV'ın değerlendirmesine göre, yükseköğretim mezunlarının ortalama geliri, 2012'de lise mezunlarından yüzde 77 daha fazlayken, bu fark 2022'de yalnızca yüzde 38'e düşmüştür. Bu durum, yükseköğretime devam etmenin motivasyonunu düşündüren bir soru ortaya çıkarıyor.

İŞVEREN-İŞÇİ MAKASI AÇILIYOR

İşverenlerle işçiler arasındaki gelir makasıyla ilgili olarak, TÜİK verileri ve TEPAV analizleri, işçilerin gelirlerinin işverenlere kıyasla azaldığını gösteriyor. 2020'de, ortalama bir işverenin esas iş geliri, ücretlilerin ortalama gelirinin 2,91 katı iken, bu oran 2022'de 3,97 katına yükselmiştir. Ayrıca, kendi hesabına çalışanların ortalama esas iş geliri, 2020'den sonra ilk kez ücretlilerin ortalama gelirinin üzerine çıkmıştır.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme