Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Akman Elazığda Oynanan Tiyatroya Son Verdi

Mavi Haber Gazetemizde Yön. Kur. Bask. verdiği roportajda...

Gazatetemiz Mavi habere 18 ağustos 2023 tarihinde;

Yeniden Refah Partisi olarak 22 yıldır Elazığ’da her seçim öncesi istismar edilen ancak çözülemeyen Pertek Köprüsü yapımının yanında ,Elazığ-Urfa arası Bağlantı Çevre Yolları ile beraber Tünel ve Viyadüklerin yapımı için TBMM’nin açılacağı 1 Ekim 2023 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın talimatları ile hazırlamış olduğumuz kanun teklifini  1 Aralık 2023  Tarih ve 1337016 Sayı ileTBMM’de imzaya açmış bulunmaktayız.. Hünkar mahfili Elazığ’ın tüm muhalefet ve iktidar milletvekillerini Yeniden Refah Partisi tarafından hazırlanmış olan “Pertek Köprüsü-Elazığ-Urfa arası Bağlantı Çevre Yolları ile birlikte tünel ve viyadüklerin Yapımı Kanun Teklifi”ne imza atmaya davet ediyor ve bu konu ile ilgili olarak başta Elazığ yerel basınımız olmak üzere tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızın,iktidar ve muhalefet milletvekili ve teşkilatlar üzerinde baskı oluşturarak, kanun teklifimizin kanunlaşması için  yapılacak çalışmalarımıza destek vermeleri konusunda Elazığ Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 

Diye  demeç veren  Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Dr.Ahmet AKMAN;Son 3  yıldır Pertek köprüsü ile  Eiazığ-Urfa bağlantı yolları,tünel ve viyadüklerin yapılmasının gelecekte Elazığın ekonomik  gelişmesi için hayati bir fonksiyona sahip olduğu bilinci ile  şahsım ,Elazığı seven milletvekilleri ve Sayın genel başkanımız Dr.Fatih Erbakan nezdinde takip etmekteydim.Pertek  köprüsü yapım ihale süreçleri 2000 yılından itibaren Elazığ MHP,Ak Parti ve CHP milletvekilleri ile  dönemin başbakanları tarafından her seçim öncesi söz verilmesine rağmen somut herhangi bir adım atılamadı veya atılamadı.Şu anda 2024 yerel seçimler öncesi aynı senaryo ve tiyatro iktidar ve muhalefet partileri tarafından yeniden sahneye konulmaktadır. 1 Aralık 2023 tarihinde Elazığ Ak parti milletvekilleri,Ak parti il başkanı ve Elazığ belediye başkanın ortaklaşa olarak imzalayıp  basına servis etmiş oldukları .”PERTEK KÖPRÜSÜ ETÜT VE PROJE DANIŞMANLIK HİZMET ALIM İŞİ”  İhale sürecini başlattık başlıklı basın bildirisi köprü yapımı ihalesi olmayıp,sadece  danışmanlık hizmet alımı halesi yapılmasını düşünüyoruz!! temennisinden öteye geçmeyen seçim öncesi kurgulanmış bir TİYATRODUR…Kaldı ki Etüt ve Danışmanlık hizmetlerini ihale etmeksizin Elazığımızın güzide öğretim üyelerinin bulunduğu İTÜ,ODTÜ,Yıldız Teknik  ve Fırat üniversitesi inşaat fakültelerindeki hemşerilerimizi geçmiş yıllarda yaptıkları gibi yeniden BEDELSİZ olarak yapabilirler.Bedelsiz yapılabilecek bir hizmet işini ihele ile yapmayı  düşünmek başlı başına bir iş bilmezliğin yanında, Elazığ halkına yapılmış olan bir nezaketsizliktir.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak bu tiyatroya son vereceğimizi söyledik ve vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Bu kanun teklifi Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir ilin ulaşım ile ilgili bir projesi kanun teklif olarak veriliyor.Bildiğiniz gibi kanun teklifimiz kanunlaştığı zaman ilgili ödenek hemen konularak belirtilen süre içerisinde (2025 yılı) bitirilmek zorundadır.Bu süreci hiçbir siyasi ve bürokratik yapılar engelleyememektedir.O nedenle Elazığın  iktidar ve muhalefet parti milletvekillerimiz,Pertek köprüsü ve bağlantı yollarının yapılmasında samimi olup tiyatro sahneye koymuyorlarsa buyursunlar kanun teklifimize imza atsınlar veya bizim hazırlamış olduğumuz kanun teklifinin aynısını hazırlasınlar biz Yeniden Refah Partisi olarak sayın genel başkanımız Dr.Fatih ERBAKAN dahil 5 milletvekilimiz ile  imza atmaya hazırız.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Akman; kanun teklifimizin kanunlaşması ile Elazığın ekonomik gelişiminin itici gücü olacak olan “Pertek Köprüsü Elazığ-Urfa çevre bağlantı yolları ile Tünel ve Viyadüklerin Yapımı” kanun teklifimiz, Karadeniz bölgesi,Rusya ve Kafkasya ile Güney komşularımız (Irak-Suriye vs) ile Akdeniz bölgesi (G.Antep-K.Maraş-Adana-Mersi) ulaşım entegrasyonunu sağlayarak Elazığın  yüksek katma değerli Metal,Metalurji,Tarım ve Hayvancılık Endüstriyel sanayi üretim ve dağıtım merkezi haline getirerek insanımızın Huzur, Refah ve Mutluluğunu artıracak olup Ülkemizin kalkınmasında Model olacaktır.

PERTEK KÖPRÜSÜ İLE ELAZIĞ-URFA ARASI BAĞLANTI YOLLARI,TÜNEL VE VİYADÜK YAPIMI KANUN TEKLİFİ VE GEREKÇESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim.  

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Akman Elazığda Oynanan Tiyatroya Son Verdi

GEREKÇE

Elazığ-Pertek arasında ulaşım kara bağlantısı olmadığı için feribotlarla yapılmaktadır. Elazığ ve Tunceli'yi birbirine bağlayan Pertek feribotları yaz aylarında yoğunluğu kaldıramamaktadır. İki şehri birleştiren bir köprü yapılması ise daha önce siyasiler tarafından vaat edilse de gerçekleştirilmemektedir. Özellikle yaz aylarında günde 3 bin araca kadar varan bir kapasiteye ulaşsa da feribot taşımacılığı kilometrelerce kuyruk oluşmasını engelleyemiyor. Bu nedenle araçlar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Köprü içinse daha önce verilen sözlere, talebin Meclis'e taşınmasına ve imza kampanyaları başlatılmasına rağmen henüz bir adım atılmış değil. Yerel halk köprü talebini desteklemektedir. Bu köprü ile birlikte Karadeniz ve Güneydoğu bölgeleri arası mesafe kısalmış olacak. Normalde tercih edilen Elazığ – Bingöl - Erzurum - Bayburt - Gümüşhane - Trabzon, güzergâhına göre -Urfa-Elazığ -Tunceli Erzincan Gümüşhane Trabzon güzergâhı 210 Km daha kısadır. Bu sayede tonlarca yakıt tasarrufu sağlanacaktır. 
Bu yol güzergâhının kullanılır hale gelmesi bölgenin sosyo-ekonomik durumu için de büyük avantajları getirecektir. İktidar yerelin ihtiyacı olmayan projeler yerine her seçim döneminde söz verdiği ama halk iradesinin tecellisinden memnun kalmadığı için gündemine almadığı Elazığ-Pertek arası köprü ile Elazığ-GAP Havaalanı-Urfa çevre yolu ile Tünel ve Viyadük yapımı 31 Aralık 2025’e kadar bitirmesi gerekir. 

Bu amaçla söz konusu "Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 1 - Bu madde kapsamında Elazığ-Pertek arası köprü ile Elazığ-GAP Havaalanı-Urfa çevre yolu ile Tünel ve Viyadük yapımı 31 Aralık 2025 tarihine kadar bitirilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 2 - Yürürlük maddesidir. 

MADDE 3 - Yürütme maddesidir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİ HAKKINDA 
KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanıma aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 2- Elazığ-Pertek arasına köprü yapılarak söz konusu köprüye ilişkin her türlü işlem en geç 31/12/2025 yılına kadar sonuçlandırılır." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Dr. AKMAN son olarak gazetemiz Mavi Habere şu mesajı verdi,

Bizler Elazığımızın Siyasi,Sosyokültürel ve Ekonomik hafızaları olarak hazırlamış olduğumuz Elazığı Geleceğe Taşıyacak 6 Makro Projemiz ile Elazığı İnovasyona dayalı üretim merkezi haline getirerek, yıllık 7 Milyar dolarlık ihracat potonsiyeli olan mutlu,huzurlu ve refah içerisinde yaşayan bir il haline getireceğiz.

Mavi Haber Merkezi

Bakmadan Geçme