Prof. Dr. Ömer Atalar

Türkiye Yüzyılı -Kurucu Er(En)Leri-

Prof. Dr. Ömer Atalar

Yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp, yaşatma aşkına gönül veren, sabırlı ve azimli lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan ruh cephesinin maden işçileri olacaktır diyordu üstat Nurettin Topçu.

İşte yarınki Türkiye  Yüzyılı’nın kurucuları da “yaşamayı” yani kendisi için bireysel olan bir eylemi sadece bir zevk görecek diyor. Bazı hazların,  geçici yaşanmışlıklar toplamı. Her zevk fani, aşırısı acı veren, kalıcı izler de bırakmayan kişisel tat. 
 

“Yaşatma” diyor üstat. O ise çok büyük ve öz'el. Hazzının nihayeti olmayan, aşırı diye bir sınır tanımayan, baki izler bırakacak kudrette ulvi bir eylem. 

O derece ki “aşk” sayılabilecek bir kutsi hissiyat. Aşkta maşuk, aşkı için her şeyini feda makamında. Baki bir duygu. Hazzı doyumsuz, bıraktığı izleri kalıcı. Kendisi için değil, aşkı için yaşamak noktasında adanmışlık ruhu. Ve bütün bu “cefa" bir cinsi latif için yani nihayetinde bir fani için değil. Ölümsüz bir ideal bir dava uğruna. Büyük ve güçlü Türkiye içerisinde gizli ilay-ı kelimetullah  davası. Maden...

Cümlenin devamında buna işaret “ruh cephesinin maden işçileri”. Ruh planında bir savaş var. Bu savaş Hak ve batılın savaşı. Kaybolan kimliğimizin bulunması, silinen hafızamızın, unutturulan ideallerimizin hatırlanması yani bilinç kaybımızın sonlandırılması ve aslına rücu savaşı.  Daha geniş bakıda içeride nefis ile samimiyetin (ihlas), dışarıda kim-liğimiz (biz) ve onun katillerinin savaşı. 

Ruh cephesi...

Bir davanın, bir sevdanın ötesine geçmiş, aşka irca etmiş kutsiyette bir vakıa. Bezmi eles’te verilen sözlerin sahiplenişi. Yaradanın yeryüzündeki halifesi olduğu şuuruna eriş, alemin ihya ve imar ile mükellefiyetin gereğince fiiliyat. Nasıl? 

“Bir maden işçisi" sabrı ve azmiyle belki yerin altında ama çıkaracağı mücevherat ile mesut. Cevherler toprak altında gizli...Neden?

Bu bambaşka bir cevher. Ücreti uhrevi. Baki alemin ebedi saadeti...

İşte böyle fikir ve hareket işçisi aşıklardır Türkiye Yüzyılı’nın kurucu er(en)leri.

“Sabredin gelecektir solmaz, pörsümez yeni” NFK.

Baki Selam ve daim muhabbetlerimle.

Yazarın Diğer Yazıları